Hoogbegaafdheid

(Hoog)begaafdheid houdt in dat iemand een grote aanleg op een of meerdere gebieden heeft. Daarnaast is er sprake van een karakteristieke combinatie van persoonskenmerken, zoals een grote gedrevenheid. Niet bij iedereen zijn begaafdheidskenmerken even goed zichtbaar, doordat er bijvoorbeeld sprake is van onderpresteren of doordat de omgeving de kenmerken niet herkent of erkent als begaafdheidskenmerken. Hierdoor bestaat de kans dat kinderen en (jong)volwassenen met veel potentie zich niet altijd optimaal kunnen ontwikkelen.

Het vaststellen van (hoog)begaafdheid is meer dan een intelligentietest afnemen alleen, het vereist specifieke kennis over wat (hoog)begaafdheid is. De ontwikkeling wordt daarom in zijn geheel bekeken. Daarbij is aandacht voor persoonlijke leer- en ontwikkelingsbehoeften noodzakelijk.

Als u als ouder een beeld wil van de begaafdheid van uw kind, dan kan dit middels onderzoek worden vastgesteld.

Daarnaast kunnen kinderen, middelbare scholieren en studenten tevens terecht voor begeleiding, gericht op het verminderen van faalangst, het ontwikkelen van een groei-mindset, trainen van vaardigheden voor het leren en studeren en verkrijgen van meer zelfinzicht en ontwikkelen van inspiratie.