Voorbeelden van onderwerpen waarmee mensen bij mij kwamen

Er kunnen verschillende redenen zijn om gesprekken te hebben met een orthopedagoog. De meeste mensen die hulp zoeken hebben het gevoel er zelf en met behulp van hun omgeving niet meer voldoende uit te komen. Familie, vrienden en school hebben vaak al geprobeerd  te helpen, veelal met de beste bedoelingen, maar het was niet de hulp die nodig was. Ik kan helpen de situatie op een andere manier te zien zodat er weer mogelijkheden en kansen ontstaan.

Ouders, kinderen en jongeren die eerder bij mij zijn gekomen voor individuele gesprekken hadden bijvoorbeeld vragen over omgaan met:

  • (faal)angst / paniek/ piekeren
  • stress / burn-out klachten
  • negatief zelfbeeld / geen zelfvertrouwen / onzeker
  • depressie / somberheid
  • trauma / pesten / rouw
  • boosheid
  • motivatieproblemen / gedragsproblemen
  • studievaardigheden: inzicht in eigen leerstijl, verbeteren leerstrategieën, plannen en organiseren

Voordat we daadwerkelijk aan de slag gaan, plannen we altijd eerst een intakegesprek.

Het Intakegesprek

Natuurlijk is een eerste gesprek spannend, maar ik zal proberen iedereen op z’n gemak te stellen. Dat doe ik vaak door eerst het ´ijs´ wat te breken en iets te drinken aan te bieden. Daarna zal ik wat meer informatie geven over mezelf, over de praktijk en over de invulling van het eerste gesprek. Tijdens het gesprek mogen er uiteraard ook vragen gesteld worden! Ik vind het belangrijk dat eventuele onzekerheden ook bespreekbaar worden maakt en dat iedereen vooral probeert zichzelf te zijn en mij te vertrouwen. Wanneer namelijk belangrijke zaken achterwege worden gelaten, dan komen we misschien op een verkeerd spoor terecht. Het is goed om te weten dat alles wat mij wordt verteld ook tussen ons blijft, en ik pas anderen zal inlichten na toestemming.

Na onze kennismaking kunnen we beginnen. Allereerst zetten we alles op een rijtje; wat zijn veranderwensen, maar ook waar liggen krachten? Dit doen we om alles duidelijk te maken en samen een plan op te stellen voor verandering. Ook andere gebieden komen aan bod, zoals de gezinssamenstelling, het werk/school, vrienden en vrijetijdsbesteding. In principe hoeft voor het eerste gesprek niets te worden voorbereid, ik zal helpen om de juiste informatie te verkrijgen door vragen te stellen. We doen het allemaal op een voor jullie goed tempo, dus geen haast. Wanneer jullie er later (onderweg naar huis bijvoorbeeld) achter komen dat er nog dingen zijn die vergeten zijn te vertellen dan is dat geen probleem. Dit kan dan gerust de volgende keer worden verteld, of door mij een mailtje sturen.

Omdat ik het erg belangrijk vind dat iedereen zich bij mij op z’n gemak voelt zal ik na afloop van dit gesprek vragen of je met mij verdere gesprekken wilt of liever verder zoekt naar iemand anders. Voel je niet bezwaard om hier eerlijk over te zijn, het gaat om jou en het is goed om daar voor uit te komen. Wees niet bang voor een reactie van mijn kant, ik heb er alle begrip voor en laat je vrij in je keuze.

De behandelfase

Na de intakefase (die zo´n 1 a 2 gesprekken zal duren) maken we samen een behandelplan. In dit plan komt een opzet met daarin een kort overzicht van de klachten, wat de veranderwensen zijn, en op welke wijze we die doelen gaan bereiken. Dit kan op verschillende manieren. In de psychologie/orthopedagogiek zijn er namelijk meerdere invalshoeken, bijvoorbeeld oplossingsgerichte therapie of cognitieve gedragstherapie. Aangezien jij als niet-gedragswetenschapper niet altijd weet welke methoden er zijn zal ik je de methoden die (bewezen) passend zijn bij jouw veranderwensen en dan mag jij/jullie een keuze maken. Ik ga er namelijk vanuit dat mensen zelf het beste weten wat bij hen past en het meest effectief zal zijn. Uit onderzoek is gebleken dat de methode van ondergeschikt belang is voor een goed resultaat, en dat vooral van belang is of het tussen ons klikt. Daarnaast is een goede voorspeller van succes de eigen motivatie voor verandering. Als je dus wilt veranderen en hier ook iets voor over hebt, dan is er een grote kans dat het lukt!

In de gesprekken die na het behandelplan volgen gaan we het plan ten uitvoering brengen. Veel mensen hebben gevraagd hoeveel sessies er ongeveer nodig zullen zijn. Deze vraag vind ik altijd moeilijk te beantwoorden. Als antwoord hierop kan ik zeggen dat gemiddeld na 5-10 gesprekken al een significante verbetering is opgetreden. Er zijn echter ook uitzonderingen van mensen die na drie sessies al aangeven zelf verder te kunnen, en mensen die na 15 gesprekken pas het gevoel hadden geen gesprekken meer nodig te hebben. Ook hierbij geldt: je bepaalt zelf hoe lang je blijft en hoeveel sessies je nodig hebt.

Zowel tijdens als na afloop van de gesprekken zullen we meerdere keren terugblikken op je doelen en evalueren hoe je vindt dat het gaat. Het behandelplan is geen vaststaand contract, en we kunnen onze koers altijd wijzigen. Misschien veranderen je doelen wel in de loop van de tijd, of wil je toch een andere methode proberen. Geen probleem.

Soms zal ik ´thuiswerk´ meegeven voor tussen de sessies door. Het staat je vrij om deze opdrachten wel of niet te doen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij jou. Vaak helpt het wel om iets te proberen, en na afloop te bepalen of een bepaalde oefening je hielp (en je dit dus wilt blijven doen) of dat iets niet werkt (dan zoeken we naar een andere oplossing). Wat bij de ene persoon werkt, kan bij een ander totaal geen effect hebben. Daarnaast sta ik er zeker open voor wanneer je zelf ideeën hebt.

Na de behandeling

In ons laatste gesprek zullen we alle gevoerde gesprekken nog even nalopen. Daarnaast zullen we samen een “terugvalpreventieplan” opstellen, oftewel hoe voorkom je dat dezelfde problemen weer terug zullen komen? Denk er ook goed over na of er nog dingen zijn die je wilt vragen, zeggen of doen.

In de wet- en regelgeving is vastgelegd dat dossiers van cliënten 15 jaar moeten worden bewaard. Ik zal jouw dossier daarom ook zo lang bij me houden. Je bent altijd welkom om op een later tijdstip langs te komen voor losse gesprekken. En als je tevreden bent dan waardeer ik het als je ook anderen vertelt over jouw ervaring bij mij en mij aan hen aanbeveelt. Daar help je namelijk zowel hen als mij mee.

Mochten er nog vragen zijn dan kun je natuurlijk ook mailen of bellen.