Wat is neuropsychologisch onderzoek?

Neuropsychologisch onderzoek bekijkt hoe verschillende hersenfuncties zoals aandacht en executieve functies (zoals plannen, organiseren, timemanagement), (werk)geheugen, taal, spraak, waarneming, emotie, sociale cognitie en motoriek in de basis ontwikkeld zijn. Ook wordt bekeken in hoeverre deze hersenfuncties de genoemde klachten kunnen verklaren. Het neuropsychologisch onderzoek geeft inzicht in de sterke en zwakke kanten van een kind of jongere. Juist ook inzicht in de sterke kanten is van belang, want deze vaardigheden kunnen mogelijk worden ingezet om een positieve verandering te maken.

Bij welke vragen is neuropsychologisch zinvol?

Onderstaande vragen zijn slechts een greep uit de mogelijkheden:

  • Is er bij mijn kind sprake van een voorsprong in de ontwikkeling of hoogbegaafdheid?
  • Uit intelligentieonderzoek bleek een groot verschil (kloof) tussen de verbale en doe-vaardigheden. Wat kunnen we het beste doen zodat ons kind zich naar zijn/haar kunnen kan ontwikkelen?
  • Mijn kind lijkt zo vergeetachtig. Zijn er problemen in het geheugen?
  • Mijn kind heeft problemen met aandacht en concentratie. Is er sprake van ADHD of ADD?
  • Mijn kind heeft moeite met plannen en organiseren. Is er een achterstand in de ontwikkeling van executieve functies?
  • Mijn kind vindt moeilijk aansluiting bij anderen. Lukt het om de sociale signalen goed waar te nemen, te interpreteren en gepast op te reageren?
  • Is er sprake van een rijpingsachterstand?

Werkwijze

Voordat neuropsychologisch onderzoek plaatsvindt zal eerst een intelligentieonderzoek worden afgenomen en een vragenlijst worden ingevuld. Op basis van deze informatie en de genoemde probleemgebieden zal het onderzoek verder worden samengesteld.