Over Yvonne Visser

Mijn naam is Yvonne Visser. Na mijn afstuderen als orthopedagoog heb ik voornamelijk in het onderwijs gewerkt. Inmiddels heb ik in verschillende typen onderwijs ervaring opgedaan: in het speciaal onderwijs cluster 3 (zeer moeilijk lerende kinderen) en 4 (ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen), maar ook in het regulier middelbaar onderwijs variërend van Praktijkonderwijs tot Gymnasium+. Sinds 2011 heb ik naast het werk op scholen mijn eigen praktijk in Apeldoorn.

De laatste jaren is mij opgevallen dat steeds meer kinderen – om wat voor reden dan ook – onvoldoende kunnen meekomen in het onderwijs of dat zij gedrag laten zien waarover ouders of leerkrachten zich zorgen maken. Er zijn verschillende instellingen in het land waar u terecht kan voor bijvoorbeeld gesprekken of onderzoek, maar de wachtlijsten zijn veelal lang. Bovendien weigeren veel grotere instellingen een ‘kleine’ onderzoeksvraag in behandeling te nemen, zoals een vraag naar enkel een intelligentietest of screening naar leerproblemen. Ook scholen hebben vaak niet de mogelijkheden of middelen om dergelijke vragen te beantwoorden. Dit terwijl een klein steuntje in de rug veelal voldoende is om een leerling weer op weg te helpen.

Ycare werkt vanuit het gedachtegoed dat zorg voor iedereen mogelijk moet zijn, betaalbaar en van kwaliteit. Het betreft een kleinschalige praktijk in Apeldoorn, met de intentie klein te blijven. Kwaliteit is voor mij net zo belangrijk als een korte aanmeldingstijd. Immers, als u eenmaal de beslissing heeft gemaakt om uw kind te laten onderzoeken is het fijn als dat op korte termijn kan.

Kwaliteit kunt u bij mij herkennen in concrete adviezen specifiek voor uw kind die naar aanleiding van het onderzoek worden opgesteld. Elk kind is anders en heeft zijn eigen sterke en minder sterke vaardigheden. Juist het vergroten van de sterke kant en het ondersteunen van de zwakkere vaardigheden daar waar nodig is een advies op maat. Daarnaast is kwaliteit zichtbaar in de onderzoeksmiddelen die worden gebruikt. Ik werk alleen met onderzoeksmiddelen waarvan is aangetoond dat zij goed en betrouwbaar zijn (die hebben een zogenaamde COTAN-beoordeling). Eveneens ben ik als lid van de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) verplicht om mijn vak te onderhouden middels nascholing.

Tot slot probeer ik op een heel andere wijze bij te dragen aan kwaliteit, namelijk door een deel van de omzet te doneren aan Hersenstichting Nederland. Verschillende problemen die bij Ycare onderzocht worden, zoals dyslexie, dyscalculie en ADHD zijn verklaarbaar vanuit een disfunctioneren in de hersenen. Er moet echter nog veel meer onderzoek komen naar de precieze werking van het brein om zo de mogelijkheden van een effectieve behandeling te vergroten. Door het steunen van de Hersenstichting probeert Ycare deze belangrijke onderzoeken vooruit te helpen.

Heeft u vragen, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op om te bespreken wat Ycare voor u kan betekenen.

Met hartelijke groet,

Yvonne Visser.