Vergoede zorg tot 18 jaar

Ycare is een praktijk binnen de generalistische Basis GGZ.  De kosten voor de behandeling en/of diagnostisch onderzoek van kinderen tot 18 jaar worden volledig vergoed door de gemeente indien er een verwijzing is. Deze verwijzing kan worden afgegeven door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of door de  huisarts met een vermoeden van een DSM -IV/ DSM-V stoornis die valt onder de generalistische basis GGZ (GBGGZ).

 

Niet vergoede zorg

Wanneer er toch behandeling of onderzoek gewenst is zonder een verwijzing, dan kan dit door de zorg zelf te betalen.

Ik hanteer redelijke tarieven zodat u ook zonder vergoeding in aanmerking kan komen voor kwalitatief goede zorg. Dit vanuit de overtuiging dat goede psychische zorg beschikbaar moet zijn en blijven voor veel mensen. U heeft als voordeel dat u zelf een orthopedagoog kunt uitkiezen met wie het ‘klikt’ en de huisarts of CJG geen informatie zal ontvangen over uw persoonlijke situatie. Bij gesprekken bepaalt u zelf hoe lang en hoe vaak u langskomt en de invulling hiervan. En, ook niet onbelangrijk, u wordt bij mij als mens behandeld en niet als nummer!

 
Individuele gesprekken (45-60 min)   85 euro
Intelligentietest WISC-V-NL   375 euro
Dyslexieonderzoek  

Deel 1: 455 euro

Deel 2: 125 euro

Dyscalculieonderzoek  

Deel 1:

Deel 2:

Hoogbegaafdheidsonderzoek   575 euro
Persoonlijkheidsonderzoek   Afhankelijk van onderzoeksvraag

Wanneer u hierover nog vragen heeft, neem dan gerust contact met mij op.